ข้าเจ้าตั้งจิตอุทิศผล
บุญกุศลนี้ไปให้ไพศาล
ถึงมารดาบิดาและอาจารย์
ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกัน
คนเคยร่วมทำงานการทั้งหลาย
มีส่วนได้ในกุศลผลของฉัน
ทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวัญ
ขอให้ท่านได้กุศลผลนี้ เทอญ

๑๐
๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔
.
.
.
.
. .
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.

star009.com/prakruangthai...กรุพระเครื่องไทย